Muovimuotit

Laadukkaat muovimuotit valmistuvat aina tiiviin yhteistyön lopputuloksena. Yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä korostuu jo projektin alkuvaiheessa, jolloin voidaan välttää monet virheet ja nopeuttaa projektin etenemistä. Näin toimimalla muovimuotit saadaan tuotantoon ajallaan ja laadusta tinkimättä.

Hyödynnämme 3D-mallinnoksia

Muovimuotti valmistetaan ajanmukaisella laitteistolla ja työssä hyödynnetään esimerkiksi 3D-mallinnoksia, joilla voidaan tarkastella tuotetta eri kulmista ja suunnitella eri pintamalleja. 3D-tekniikoiden avulla muovimuotti voidaan valmistaa nopeasti. Tekniikka on apuna myös mm. eri raaka-ainekanavien selvittämisessä. Kun raaka-aine saadaan valumaan muottiin mahdollisimman symmetrisesti on tuloksena kestävä muovimuotti.

Kestävät ja testatut muovimuotit

Muovimuotit kulkevat muottisuunnittelun, testauksen ja kokeiden kautta lopulta tuotantokäyttöön. Valmiit muovimuotit ovatkin siksi kestäviä, laadukkaita. Muovimuotit kulkevat myös monien testausten läpi, jolla varmistetaan niiden olevan varmasti tuotantokäyttöön sopivia.