Muottisuunnittelu

Muovimuottien suunnittelu ja muottivalmistus ovat keskeisiä asioita ruiskuvalutuotteen suunnittelussa. Muottisuunnittelu alkaa aina lähtökohtien selvittämisellä. Tuotteen lopullinen käyttötarkoitus ja  mekaaniset vaatimukset, sekä ympäristön asettamat vaatimukset on selvitettävä ennen kuin muottivalmistus voidaan aloittaa. Raaka-aineen valinnalla on vaikutusta muotin mitoitukseen ja myös tuotteen lopulliseen mitoitukseen, ulkonäköön ja taloudellisiin tekijöihin. Tästä syystä muottisuunnittelu a muottivalmistus ovat keskeisiä tekijöitä onnistuneessa lopputuloksessa.

Tuotteista 3D-piirros sekä 3D muottimallinne

Yhteistyön merkitys toimittajan ja asiakkaan välillä jo projektin aikaisessa vaiheessa säästää monelta virheeltä ja nopeuttaa projektin etenemistä. Tuotteesta tehdään 3D-piirros, jolla voidaan tuotetta tarkastella eri kulmista ja suunnitella eri pintamalleja. Piiroksen avulla muottivalmistaja valmistaa 3D-muottimallinteen. Mallinteella voidaan tarkastella mm. raaka-ainekanavien paikaa, jotta sula raaka-aine valuisi muottiin mahdollisimman symmetrisesti. Samalla voidaan tarkastella poistoilman ohjausta, sekä ennalta ehkäistä pinta virheitä kuten imuja yms. Käytössämme on Solidworks ohjelmisto, jolla voimme ajaa myös virtaus simulaatioita.

Lopputulos soveltuu automaattiseen tuotantoon

3D-Mallentaminen on työvaihe jonka avulla muottisuunnittelu sujuu nopeasti, eikä ylimääräisiä koe painoksia tarvita. Muotin raaka-aineen valintaan vaikuttavat muoviraaka-aine, vuotuinen tarve, tuotteen teknisyys jne. Käytettyjä muottiraaka-aineita ovat työkaluteräs ja alumiini. Käytetyin materiaali muotin valmistuksessa on työkaluteräs. Alumiinimuotteja käytetään enimmäkseen Termoplastisten (TPE) tuotteiden valmistamiseen mm. kengäteollisuudessa.
Muottivalmistus ja muottisuunnittelu toteutetaan niin, että lopputulos soveltuu täysin automaattiseen tuotantoon. Jotta valmis tuote saataisiin ehjänä ulos muotista on ulostyöntötappien asettelulla ja määrällä merkitystä lopputuotteen laadun kannalta. Tuotteen poistamista muotista voidaan helpottaa mm. levy- ja vinokiiloilla sekä supistuvilla keernoilla.

Koeajo sekä muottiin tehtävät mahdolliset muutokset

Muottivalmistus päättyy siihen kun valmis ruiskuvalumuotti koeajetaan. Koeajetut kappaleet tarkastetaan ja tarvittaessa tehdään muottiin muutokset. Tehtävät muutokset liittyvät yleensä ilmanpoistokanaviin, ruiskutussuuttimeen, ruiskutuskanaviin, jäähdytyskanaviin, kosmeettisiin muutoksiin ja tuotteen poistoon muovimuotista.
Kun koeajo on suoritettu, on muotti valmis tuotantoajoon. Lopullinen hienosäätö jaksoajan, lämpöjen, ruiskutuspaineen ja jäähdytyksen määrittämiseksi tehdään tuotteen ensimmäisen ajon yhteydessä. Ajon jälkeen muotti irrotetaan koneesta, huolletaan, suojataan ja varastoidaan paloturvalliseen muottivarastoon. Kun muottisuunnittelu ja muottivalmistus, sekä validointi on saatu valmiiksi voidaan muotti siirtää teolliseen käyttöön.

 injection points muovilaatikko06 500